Politika kvality společnosti TZV CZ s.r.o.

  • Společnost TZV CZ s.r.o. bude pracovat na budování povědomí o obchodním jménu společnosti a nadále bude usilovat o zviditelnění poskytovaných služeb formou autorizací a akreditací.
  • Společnost TZV CZ s.r.o. bude pracovat na rozvoji komplexnosti poskytovaných služeb s cílem stát se silným, spolehlivým a solidním partnerem pro svoje zákazníky.
  • Společnost TZV CZ s.r.o. bude rozvíjet svůj systém managementu kvality tak, aby dosahovala maximální spokojenosti zákazníka s úrovní poskytovaných služeb. Spolupráce se zákazníkem od definování požadavků až po předání požadovaných výstupů je součástí nabízených služeb. Analyzování požadavků zákazníků a hodnocení zákaznické spokojenosti a její vyhodnocování vede k trvalému zlepšování poskytovaných služeb.
  • Společnost TZV CZ s.r.o. bude důsledně uplatňovat při svých činnostech zásadu nestrannosti, bude se všemi prostředky bránit případnému vzniku konfliktu zájmů a zabezpečovat objektivitu všech svých činností. Současně dodržuje zásadu naprosté důvěrnosti informací.
  • Společnost TZV CZ s.r.o. založila zkušební laboratoř plnící požadavky normy EN ISO/IEC 17025:2018 a ISO/IEC 17020:2012. Uplatnění požadavků těchto mezinárodních standardů je základní politikou pro nestranné, věrohodné a důvěrné poskytování služeb.
  • Společnost TZV CZ s.r.o. spatřuje ve vzdělání, kvalifikaci, zkušenosti a v dalším vzdělávání svých pracovníků základní předpoklad pro poskytování svých služeb. Pouze trvalým sebevzděláváním, sledováním trendů a vývoje v odborných aktivitách společnosti a rozvíjením vědomostí a dovedností pracovníků lze udržet vysokou kvalitu poskytovaných služeb.
  • Všichni zaměstnanci TZV CZ s.r.o. jsou seznámeni s dokumentací v rozsahu svých činností a jsou si vědomi povinností vyplývajících z vyhlášené politiky. Jsou povinni platné postupy uplatňovat v praxi a v rámci svých odpovědností navrhovat opatření s cílem trvalého zlepšování systému managementu kvality, který je uplatňován v oblasti managementu řízení a především odborné způsobilosti laboratoře.

V Praze, dne 06.01.2020

Ing. Dagmar Haladová, v.r.
Jednatel společnosti TZV CZ, s.r.o.

»