Technická zkušebna vozidel

Vítejte na našich stránkách!
Na základě mnohaletých zkušeností ze soukromého sektoru i státní správy poskytujeme kompletní služby v oblasti schvalování technické způsobilosti vozidel pro firmy i jednotlivce jako pověřená technická zkušebna Ministerstva dopravy.
Nabízíme značnou časovou flexibilitu a zaměřujeme se na práci u zákazníka, protože chápeme, že pouze vozidlo v provozu může plnit svůj účel. Proto nabízíme komplexní služby od poradenství, přes vlastní schvalovací činnost až po vyřizování na jednotlivých úřadech. Pokud potřebujete používat vozidla v souladu s vašimi potřebami, jsme Ti, kteří vám pomohou jak radou, tak vlastním výkonem.
Problémem pro nás není jak nástavba těžkého nákladního vozidla, úpravy přípojných vozidel či jejich schválení až po úpravy motocyklů.
Naše služby zahrnují i schvalování výměnných nástaveb a zvláštních vozidel, jako jsou traktory, jejich přípojná vozidla, včetně pracovních strojů samojízdných, přípojných i nesených.
Pracujeme s nejnovějšími znalostmi v oblasti technických předpisů, které tuto problematiku upravují, ale vyřešíme i přestavby vozidel podle předpisů platných v době výroby.
Veškeré podklady jsme schopni dle vašich požadavků vytvořit i v anglickém jazyce pro potřeby zahraničních zákazníků.
Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoliv požadavkem v této oblasti.

»

Naše služby

Zajištění schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobených vozidel (včetně vícestupňové výroby)

Zajištění schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobených vozidel (včetně vícestupňové výroby)

– vytvoření protokolu technické zkušebny o kontrole plnění technických požadavků pro jednotlivé schválení vozidel kategorií M, N, O, S, T, C, R, Z a L
– tvorba požadované technické dokumentace
– zkoušky vozidel nebo jejich zajištění v rozsahu nutném pro schválení dle národní i mezinárodní legislativy včetně vystavení technického protokolu
– zajištění průběhu schvalovacího procesu na příslušném úřadě, včetně fyzického vyřízení (podání, převzetí atd.)
– předání výsledných dokladů (technický průkaz, jednotlivé schválení s platností ve všech členských státech EU)
– případná registrace schváleného vozidla na konečného vlastníka a provozovatele

Zajištění schválení technické způsobilosti jednotlivě přestavěných vozidel

Zajištění schválení technické způsobilosti jednotlivě přestavěných vozidel

– vytvoření protokolu technické zkušebny o kontrole plnění technických požadavků pro jednotlivé schválení pro vozidla kategorií M, N, O, S, T, C, R, Z a L
– tvorba požadované technické dokumentace
– zkoušky vozidel nebo jejich zajištění v rozsahu nutném pro schválení dle národní i mezinárodní legislativy včetně vystavení technického protokolu
– zajištění průběhu schvalovacího procesu na příslušném úřadě včetně fyzického vyřízení (podání, převzetí atd.)
– zajištění zápisu změn do technického průkazu vozidla

Zajištění schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezených vozidel

Zajištění schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezených vozidel

– zajištění potřebných dokumentů
– vyřízení případných výjimek
– získání a potvrzení dat potřebných k vyplnění technického průkazu
– zajištění průběhu schvalovacího procesu na příslušném úřadě včetně fyzického vyřízení
– získání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti
– případná registrace schváleného vozidla na konečného vlastníka a provozovatele

Elektronické předávání dat do databáze Ministerstva dopravy

Elektronické předávání dat do databáze Ministerstva dopravy

– zajištění povinnosti vyplývající ze zákona č. 56/2001 Sb., kdy výrobce (nebo jeho akreditovaný zástupce) je povinen předávat elektronicky data
v požadované formě do databáze Ministerstva dopravy
– zajištění tisku technických průkazů včetně zajištění odpovídající manipulace s tiskopisy (převzetí, vytištění, předání)
pozn.: tento proces lze zajistit i vůči všem druhům technických osvědčení

Zhodnocení stavu a předpokládaného vývoje technických předpisů v oblasti schvalování a provozu vozidel<br />
(rozsah a výstupy dle požadavku)

Zhodnocení stavu a předpokládaného vývoje technických předpisů v oblasti schvalování a provozu vozidel
(rozsah a výstupy dle požadavku)

Zhodnocení stavu a předpokládaného vývoje technických předpisů v oblasti schvalování a provozu vozidel (rozsah a výstupy dle požadavku)
(například vývoj emisních předpisů, informace ke konci platnosti jednotlivých předpisů, úrovní atd.)

Tvorba technické dokumentace pro typové schvalování vozidel

Tvorba technické dokumentace pro typové schvalování vozidel

– vytvoření informačního dokumentu dle předpisů EU (2007/46/ES, 167/2013, 168/2013 a jejich prováděcí předpisy) a národní legislativy
(zákon č. 56/2001 Sb.) pro typové schválení vozidel kategorií M, N, O, S, T, C, R, Z a L
– vytvoření informačního dokumentu pro typové schválení systémů, konstrukčních částí, samostatných technických celků a výbavy dle předpisů EU,
EHK/OSN a národní legislativy (zákon č. 56/2001 Sb. a jeho prováděcí právní předpisy)
– vytvoření vzorů dalších dokumentů potřebných pro typové schválení (např. vzor COC listu, podpisové vzory)

Tvorba statistik

Tvorba statistik

– statistické výstupy z registru vozidel (nové registrace, aktuální počty registrovaných vozidel ad. ve struktuře a provedení dle požadavku)

Zajištění typového schválení vozidel

Zajištění typového schválení vozidel

– zajištění komunikace s technickými zkušebnami
– zajištění technických zkoušek
– zajištění komunikace s Ministerstvem dopravy

Zajištění vystavování, tisku a distribuce prohlášení o shodě (COC list) včetně jejich evidence

Zajištění vystavování, tisku a distribuce prohlášení o shodě (COC list) včetně jejich evidence

Organizace školení pro potřeby úřadů obcí s rozšířenou působností v oblasti působnosti zákona č. 56/2001 Sb., zákona č. 361/2000 Sb. a zákona č. 13/1997 Sb. a jejich prováděcích právních předpisů

Organizace školení pro potřeby úřadů obcí s rozšířenou působností v oblasti působnosti zákona č. 56/2001 Sb., zákona č. 361/2000 Sb. a zákona č. 13/1997 Sb. a jejich prováděcích právních předpisů

Všechny dokumenty mohou být dle požadavku zákazníka zpracovány a vystavovány v českém a/nebo anglickém jazyce.

Kontakt

TZV CZ s.r.o. | Technická zkušebna vozidel
Kancelář: Prokopka 176/2, 190 00 Praha - Vysočany
Vedoucí zkušební laboratoře: Ing. Jiří Rejthárek, tel.: +420 601 522 205
Jednatel společnosti: Ing. Dagmar Haladová, tel.: +420 601 166 965
info@technickazkusebna.cz

Pro podání stížnosti prosím použijte info@technickazkusebna.cz

TZV CZ s.r.o.
Sídlo společnosti: Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČO: 05688477, DIČ: CZ05688477
Společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 38582

Napište nám

Zpráva byla úspěšně odeslána, děkujeme.
odesílání..
* nutno vyplnit
Pro podání stížnosti prosím použijte mail info@technickazkusebna.cz
»