Politiky společnosti TZV CZ s.r.o.

  • Společnost TZV CZ s.r.o. bude pracovat na budování povědomí o obchodním jménu společnosti a nadále bude usilovat o zviditelnění poskytovaných služeb formou autorizací a akreditací.
    oučasně dodržuje zásadu naprosté důvěrnosti informací.
  • Společnost TZV CZ s.r.o. bude pracovat na rozvoji komplexnosti poskytovaných služeb s cílem stát se silným, spolehlivým a solidním partnerem pro svoje zákazníky.
  • Společnost TZV CZ s.r.o. bude rozvíjet svůj systém managementu kvality tak, aby dosahovala maximální spokojenosti zákazníka s úrovní poskytovaných služeb. Spolupráce se zákazníkem od definování požadavků až po předání požadovaných výstupů je součástí nabízených služeb. Analyzování požadavků zákazníků a hodnocení zákaznické spokojenosti a její vyhodnocování vede k trvalému zlepšování poskytovaných služeb.
  • Společnost TZV CZ s.r.o. bude důsledně uplatňovat při svých činnostech zásadu nestrannosti, bude se všemi prostředky bránit případnému vzniku konfliktu zájmů a zabezpečovat objektivitu všech svých činností. Současně dodržuje zásadu naprosté důvěrnosti informací.
  • Společnost TZV CZ s.r.o. založila zkušební laboratoř plnící požadavky normy EN ISO/IEC 17025:2018 a ISO/IEC 17020:2012. Uplatnění požadavků těchto mezinárodních standardů je základní politikou pro nestranné, věrohodné a důvěrné poskytování služeb.
  • Společnost TZV CZ s.r.o. spatřuje ve vzdělání, kvalifikaci, zkušenosti a v dalším vzdělávání svých pracovníků základní předpoklad pro poskytování svých služeb. Pouze trvalým sebevzděláváním, sledováním trendů a vývoje v odborných aktivitách společnosti a rozvíjením vědomostí a dovedností pracovníků lze udržet vysokou kvalitu poskytovaných služeb.
  • Všichni zaměstnanci TZV CZ s.r.o. jsou seznámeni s dokumentací v rozsahu svých činností a jsou si vědomi povinností vyplývajících z vyhlášených politik. Jsou povinni platné postupy uplatňovat v praxi a v rámci svých odpovědností navrhovat opatření s cílem trvalého zlepšování systému managementu kvality, který je uplatňován v oblasti managementu řízení a především odborné způsobilosti laboratoře.

V Praze, dne 21.12.2023

Ing. Dagmar Haladová, v.r.
Jednatel společnosti TZV CZ, s.r.o.
Zástupce vedoucího zkušební laboratoře
Metrolog, Manažer kvality

Tomáš Kvíz, v.r.
Vedoucí zkušební laboratoře

Ing. Jiří Rejthárek, v.r.
Zástupce vedoucího zkušební laboratoře

»